B&R flexwerk heeft de administratieve activiteiten uitbesteed We Pay People. Zo kunnen wij ons als ondernemer volledig richten op onze core business, namelijk het bemiddelen in arbeid. We Pay People beschikt over alle benodigde certificeringen waardoor we onze backoffice met een gerust gevoel aan hun uit kunnen besteden. Uiteraard zorgen zij er ook voor dat onze uitzendkrachten tijdig en correct uitbetaald worden.

 

B&R Flexwerk volgt de cao NBBU. Dat wil zeggen dat we werken volgens het Fasensysteem Uitzendkrachten. Cao staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. Hierin zijn afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld vakantie- en verlofdagen en beloningsstructuren.

www.nbbu.nl

 

wepay nbbu